Opleidingen

Vrij kunnen ademen. Het is van het grootste belang in een noodsituatie. Of wanneer u werkt in een gezondheidsbedreigende atmosfeer. De trainingen van Mulder Safety geven zekerheid wanneer vrij ademhalen niet vanzelfsprekend is. Wij leren u passend handelen in adembenemende situaties. Zodat u kunt blijven vertrouwen op uzelf.

Mulder Safety is geautoriseerd voor het verzorgen van cursussen en het afnemen van examens voor het werken met onafhankelijke adembescherming (certificaat Werken met onafhankelijke ademlucht SOG). De doelgroepen voor deze cursussen zijn medewerkers die gebruik moeten maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming en hun kennis en vaardigheden op peil willen brengen.

Cursus “Werken met Onafhankelijke Adembescherming (SOG)”
De cursus onafhankelijke adembescherming is opgezet voor medewerkers die incidenteel werken in een omgeving die niet geheel vrij gemaakt kan worden van gevaarlijke stoffen (dampen, gassen). Het werken met adembescherming wordt beschouwd als een risicovolle taak waarvoor een instructie moet zijn gevolgd.

Werken met onafhankelijke ademlucht
Vroeger werd de term “perslucht“ gebruikt als men sprak over adembescherming. Aangezien met perslucht ook lucht werd aangeduid die voor apparatuur werd gebruikt, heeft men de term perslucht vervangen door twee nieuwe termen: werklucht en ademlucht.

Onafhankelijke adembescherming cursus
Tijdens de cursus onafhankelijke adembescherming wordt aangeleerd hoe veilig en verantwoord kan worden gewerkt met onafhankelijke adembescherming, zowel met autonome toestellen als met meerurenaansluiting (leeflucht) d.m.v. slangen.

Wilt u meer informatie over de cursus werken met Onafhankelijke Adembescherming? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Cursus “Adembescherming voor de BHV-er”

In de praktijk kunt u na de training:

  • het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werkgever en de werknemer;
  • het principe van de ademhaling;
  • een ademcrisis herkennen en weet u hoe deze door ademhalingstechniek kan worden voorkomen;
  • de gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen herkennen;
  • de beschikbare adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen op veilige wijze gebruiken;
  • met behoud van eigen veiligheid een persoon (slachtoffer of collega) in veiligheid brengen met de beschikbare en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen;
  • op de juiste wijze gebruik maken van communicatiemiddelen, -procedures en (interne) noodprocedures;
  • de gidsfunctie ten behoeve van de brandweer en/of andere professionele hulpverleners op de juiste wijze uitvoeren.

Doelgroep

BHV-ers die met ademlucht moeten werken in de gidsfunctie van BHV-er.

Neem voor verdere informatie over deze cursus contact met ons op.

Advisering en consultancy

Eén van de activiteiten van Mulder Safety is de advisering van bedrijven voor wat betreft ontruimingsplannen en daaruit volgend het opstellen van een ontruimingsplan. Neem voor informatie hierover contact met ons op.