Mulder Ademlucht en Safety services

Vanuit onze jarenlange praktijkervaring op het gebied van veiligheid hebben wij veel klanten kunnen ondersteunen in hun bedrijfsvoering zodat er binnen hun organisatie sprake is van een optimale veiligheidssituatie.

In november 1989 ben ik gestart met de ademlucht en veiligheids activiteiten vanuit ons pand in Lobith. In de periode hiervoor heb ik jarenlang ervaring opgedaan, via mijn functie als brandweercommandant, met ademlucht en veiligheidszaken binnen bedrijven. Met de opgedane kennis had ik een goede basis om het bedrijf te starten.

Onze eerste activiteiten betroffen de ondersteuning van brandweerkorpsen in de regio voor wat betreft het reinigen, testen en vullen van ademluchtflessen. Dit is momenteel nog een belangrijke tak binnen ons bedrijf.

In de jaren na de start is de vraag naar onze producten en services verveelvoudigd. Werkzaamheden in tanks, kelders vragen om beschermingsmaatregelen van mensen door middel van adembescherming. Ook vanuit de overheid kwamen hieromtrent regels.

Ook bescherming tijdens werken met asbest en andere gevaarlijke stoffen vragen om beschermende maatregelen. Alle apparatuur die bijdraagt aan de veiligheid van mensen kan door Mulder Safety worden geleverd. Zowel koop, verhuur en onderhoud van apparatuur is bij ons mogelijk.