Wat kan Mulder Safety voor u betekenen?

Verkoop adembeschermingsapparaten en onderhoud
Bekende persluchtmerken zijn:

spiromatic 32110-01_450_90U_S-mask

 

 

.

 

Daarnaast verhuren wij adembeschermingsapparatuur ten behoeve van rioolinspectie, asbestverwijdering en bodemsanering, zoals:

  • Persluchttoestellen
  • Meeruren aansluitingen
  • Perslucht Bufferflessen
  • Meetapparatuur

Reinigen en jaarlijkse inspectie van de adembeschermingsapparatuur behoort tot onze specialiteit.